Contract cu turistul

CONTRACT

De comercializare a pachetelor de servicii turistice

                                                                                                                  

Nr. ….. / …...

 

Partile contractante

SC REDEX TOUR SRL, agenția de turism Redex Tour, cu sediul în Baia Mare, Str. George Cosbuc nr 9, ap 17, titulară a Licentei de turism nr. 7495/2016; reinnoita in 14.04.2021 sub nr. 672, societate înregistrată la Oficiul Registrul Comertului din Jud. Maramures sub nr. J24/617/2015, Cod Unic de Identificare 34681764, conturi deschise la Banca Transilvania, IBAN lei:  RO68BTRLRONCRT0303797001 , IBAN euro: RO18BTRLEURCRT0303797001, telefon: 0744407762, 0742173433, email: office@redextour.ro, reprezentată prin Scurt Iulia Andreea Narcisa, în calitate de administrator, denumită în continuare Agenția,

 

şi Turistul/Reprezentantul turistului sau al turistilor inscrisi pe bonul de comanda,
Dl./Dna ............................................ domiciliat/domiciliată în .......................................................... jud. ............... telefon: ..................., e-mail: ............................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ........, nr .................., CNP: ................................... au convenit la încheierea prezentului contract.

 

Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii:  ………………………..., perioada …………………...…..., transport avion din ...…………., TAXE AEROPORT, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistenta in limba romana (asigurarile sunt/nu sunt incluse). Organizatorul acestui pachet este Agentia ………………………………….……. (SC …………..………….…...SRL, cu sediul social in ………..………..).

I.Tariful  conform facturii

II.Tariful/pachet  CONFORM FACTURII si ofertei acceptate de catre client: ……. euro.

   III.       Drepturile si obligatiile Agentiei

1.            In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale la contractului , are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.

2.            Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare,debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii contractat.

3.            In cazul in care, dupa inceperea calatoriei  o parte importanta din serviciile  prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata :                                                                                                                                                                                                                          

a)           sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b)          sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;

c)           in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

4.        Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu            exceptia urmatoarelor cazuri:

a)              cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;

-cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le putea prevedea sau evita ( modificare de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport,. defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice),

b) neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toţi participanții. Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice; 

   c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil. 

Dacă pachetul include transportul de pasageri, Organizatorul asigură de asemenea, în cazurile menţionate ,din prezentul contract, repatrierea călătorului cu transport echivalent fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru călător.

d)          Excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor opționale nu se încasează în numele și pentru Redex Tour.

e)            Prețurile excursiilor opționale pot fi mai mari decât cele cumpărate de la recepția hotelurilor, având în vedere că turiștii vor avea la dispoziție mijloace de transport de la hotel la obiective și retur, ghid etc.

f)            Prețul excursiilor se calculează în general, pentru grupuri .

g)           În cazul neîntrunirii unui  număr minimfie tarifele pot fi majorate proporțional, fie excursia poate fi anulată, iar turiștii putând opta pentru achiziționarea excursiei de la recepția hotelului în funcție de disponibilități.

 1. În cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenției de turism care deruleaza programul tursitic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Organizatorul nu este răspunzător pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie.

2. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme commune în materie de compensare și de sistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006.

3. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4. În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și amplasarea acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.

   5.         Agentia are obligatia sa furnizeze in scris clientului in termen de 3  zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a)              orele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract;

b)             denumirea, sediul / adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si / sau a dataliistului ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contractarea organizatorului si / sau a detaliistului;

c)               pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

d)              Turistul accepta ca datele personale preluate la rezervare sa fie transmise partenerilor de contract in vederea executarii  pachetului de servicii atat pentru el cat si pentru membri familiei inclusive a copiilor minori

e)              Turistul accepta sa primeasca informari , promovari sau reclame din partea Agentiei

 

  IV.      Drepturile si obligatiile turistului

1.           In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, aceasta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 15 zile inaintea datei de plecare., daca pachetul vandut de Agentie nu are Tarif  special,sau nu se specifica in momentul rezervarii alte conditii speciale care nu permit anularea sau cesionarea pachetului sau schimbul de persoane. In  caz ca nu exista mentiuni speciale la achizitionarea  pachetului, Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.cesionarea se face cu acordul agentiei si daca acest lucru este acceptat di ceilalti parteneri furnizori ai agentiei.

2.           In cazul sejurului de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor in , respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 14.00 a zilei de intrare si se termina la ora 12.00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12.00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12.00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.

3.           In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursare  de catre Agentie a sumelor platite.

   4.1      Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. III pct. 1, hotararea sa de a opta pentru:

    a)       rezilierea contractului cu plata penalitatilor; sau

    b)       acceptarea noilor conditii ale contractului .

   4.2      In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

    a)       sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de  Agentie,

   b)      sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de  Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;

   c)      sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

  4.3     In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu excptia cazurilor in care:

   a)      anularea s-a facut nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia  a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

   b)     anularea s-a datorat unui caz de forta majora ( circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene);

  c)      anularea s-a facut din vina turistului.

  5.      Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul , iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

 Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau  a oricarora dintre servicii, acestea echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.

   6.      Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune , taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

   7.      Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de indentitate, precum si documentul de calatorie eliberat ( voucher), in vederea acordarii serviciilor turistice.

          Pretul si  Termene de Plata:

         La  rezervare dupa acceptarea  pretului se achita un avans  in functie de cuantumul stabilit cu furnizorul de servicii (OPERATOR, HOTEL, COMPANIE ZBOR), insa in general, termele de plata sunt:

        - Avans 30%

        - Diferenta 70% pana la 21-30 zile inaintea plecarii

Plata se face in EURO –pentru serviciile externe.

Pe factura sunt notate termene de plata; daca nu se achita factura la termen, beneficiarul suporta penalizari de 0.50%/zi din suma.

 Pentru plata facturii in lei aceasta se achita la cursul BNR+2% din ziua platii (diferenta de curs valutar)

Factura se transmite prin email si circula fara semnatura si stampila de la Furnizor conform COD FISCAL.

 

  V.      Renuntari, penalizari, despagubiri

   1.      In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

     a)    10-30%  la crearea rezervarii 

      b)   70%-90-100% din pretul pachetului de servicii, cu pana  cu 30 zile inaintea inceperii sejurului sau conform informatiilor din factura

     c)       100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program, sau in cazul in care pachetele sunt achizitionate in sistem early-booking.

   2.      Pentru biletele de odihna sau tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face  restituiri numai in baza cererilor de renuntare  contrasemnate  si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

   3.      In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

Pentru tichetele de vacanta acestea se depun la Agentie cu minim 30 zile inainte de inceperea sejurului, in cazul in care se depun mai tarziu se percepe un comision de 2% reprezentand achitarea in avans a sejurului pentru turist la unitatea de cazare.

   4.      In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

   5.      Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.

   6.      Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

   7.      Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare  a obligatiilor din contract.

   8.      In cazul rambursarii de catre agentie catre client a unei sume de bani conform capitolul V, agentia are dreptul de a-si opri comisionul care a rezultat in urma muncii depuse pentru demaersurile facute rezervarii, dar nu mai mic de 10% din suma totala, iar daca suma de remabursat este mai mica decat totalul comisionului pe care urmeaza sa il opreasca agentia, in acest caz agentia isi rezerva drepturile de a-si recupera mai intai de toate interesele.

 

   VI.    Reclamatii

   1.      In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile  primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice ( conducerii hotelului, restaurantului).

   2.      Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 2 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.

 

 VII.    Asigurari

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei Organizatoare prin polita proprie fiecarui organizator.

 

1. Conform prevederilor OG nr. 2/2018 și ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, călătorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta în legătură cu pachetele de servicii de călătorie, în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și în legătură cu serviciile de călătorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, în măsura în care Organizatorul facilitează servicii de călătorie asociate.

2.  Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garanția prevazută la art. 8.1. include repatrierea călătorilor, indiferent dacă executarea pachetului este afectată de insolvența Organizatorului sau călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți.

3. Valoarea despagubirii:

3.1. În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călător în baza prezentului contract, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenţei Organizatorului.

3.2. Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri şi călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, din cauza insolvenţei Organizatorului, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului şi achitate de acesta în baza acestui contract, la care se adaugă costul repatrierii.

3.3. În cazul în care călătorul a beneficiat de repatriere în condițiile art. 8.2.:

a) Călătorul nu mai beneficiaza de nicio altă despăgubire de la Asigurator, în situația în care repatrierea intervine ca urmare a nerespectării de către Organizator a obligaţiilor contractuale față de partenerii săi;

b) Călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate şi achitate de acesta în baza prezentului contract, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, în cazul insolvenţei Organizatorului.

.3.4. Asiguratorul poate propune călătorului o ofertă de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul Turismului. În situația în care călătorul acceptă oferta propusă, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.

4. Condițiile de despăgubire:

4.1. Călătorul va anunța imediat Asiguratorul prin telefon sau fax în cazul în care Organizatorul aflat în stare de insolvenţă nu efectuează repatrierea sa.

.4.2. În cazul în care călătorul solicită de la Organizator rambursarea sumelor achitate şi/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, în copie, către Organizator, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire având obligaţia să păstreze documentele justificative, în original.

.4.3. Călătorul poate solicita Organizatorului aflat în stare de insolvenţă, rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii astfel:

a) în termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolvenței Organizatorului, dacă aceasta a survenit ulterior datei încheierii pachetului neexecutat/executat parţial;

b) în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii executării pachetului în situaţia în care declararea insolvenței este anterioară acesteia.

.4.4. În situaţia în care se dispune radierea Organizatorului ca urmare a falimentului, călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct Asiguratorului în termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii.
.4.5. În situaţia prevăzută la alin. .3.2., călătorul poate solicita Organizatorului rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.

4.6. În termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării conform art. .4.3, 8.4.4. sau .4.5., după caz, Călătorul notifică în scris Asiguratorul în legătură cu solicitarea adresată Organizatorului privind rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii.

.4.7. În termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la art. 4.1. sau .4.4., după caz, călătorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative care cuprind cel puţin următoarele:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;

b) confirmările de primire precizate la art. .4.2. sau .4.5., după caz;

c) copiile documentelor care atesta achitarea serviciilor (de ex. chitanţe, ordine de plată), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;

d) copiile documentelor de transport şi cazare, după caz, în cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

4.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către Asigurator a documentelor justificative de la călător.

4.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Organizatorul plăteşte sumele datorate călătorului, acesta restituie Asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii sumelor de la Organizator.

5. Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Organizatorul/Intermediarul recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare,in cazul in care acest serviciu nu este inclus in pachet. Călătorul se poate informa în agenții despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, dacă agenția oferă acest tip de serviciu.

.6. Organizatorul nu se face vinovat de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Organizatorului, deoarece aceasta este doar intermediar între călător și asigurator.

 

 

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele :

Documente calatorie

Documentele de calatorie: VOUCHER, BILET AVION, ASIG MED+STORNO (dacă sunt incluse, sau se încheie facultativ), bonul de comandă, după caz;

b) programul turistic, în cazul acțiunilor turistice (circuite);

 se transmit prin Email cu 7-10 zile inaintea calatoriei dar nu inainte de achitarea intregului pachet.

Prezentarea la aeroport se face cu 2 ore inaintea plecarii sau dupa caz a informarilor primate de la Operator.

IX.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Datele cu caracter personal prelucrate de REDEX TOUR SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal.

REDEX TOUR SRL poate prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).

2. Persoanele vizate: călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

3. Scopurile colectării datelor cu caracter personal

Prelucram datele cu caracter personal, colectate in baza prezentului contract, în următorele scopuri:

- Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

-  In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

4. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

REDEX TOUR SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția acelor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor nostri de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea beneficia de serviciile achizitionate) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal catre autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc  

5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

REDEX TOUR SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Ulterior, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veti exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către REDEX TOUR SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne sau vor fi distruse.

6. Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

7. Exercitarea drepturilor dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa la REDEX TOUR SRL, Baia Mare, Str. George Cosbuc nr 9, ap 17 sau email office@redextour.ro

Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat cunoștința de continutul acestui document, il înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs si ale persoanelor pentru care faceti rezervarea, de catre REDEX TOUR SRL.

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre REDEX TOUR SRL, puteti solicita informații la sediul agentiei, telefonic sau prin email.

8. CONSIMŢĂMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ..........................................................................................., (nume – prenume: părinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de ........................................................................................................................... (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor .............................................. ............................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... in varsta de ....................................... ani, prin prezenta consimt în numele său (lor) ca REDEX TOUR SRL  să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.
Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

Datele personale sunt utilizate cu atenție si rigurozitate, doar in condiții de legalitate, in următoarele scopuri:

             in scopul prestării serviciilor contractate precum si pentru cele de furnizare SERVICII

in scopul respectării obligațiilor legale;

in scop de marketing  si pentru îmbunătățirea permanenta a calității serviciilor si produselor oferite cu consimțământul dumneavoastră;

• contractele încheiate cu subscrisa si la care dumneavoastră sunteți parte sau la solicitarea dvs. de oferte anterior încheierii unui contract cu subscrisa  

• o obligație legala;

• interesul mutual, al nostru si al dvs., pentru protejarea si reducerea riscului

Subscrisa nu divulga datele dvs. personale către parți terțe cu excepția categoriilor de destinatari către care se pot divulga datele personale, sau către care se comunica in mod obligatoriu:

• autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);

• furnizorii implicați in mod direct/indirect si sau in strânsa legătura cu contractele încheiate de dvs. cu subscrisa de ex. subcontractanti, transportatori, asiguratori, bănci,  servicii IT etc.

• agenții de stat si sau guvernamentale  

 

 Datele personale vor fi păstrate atât timp cat este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau perioada de timp prevăzuta de prevederile  legale aplicabile.

 

 In ceea ce privește datele dumneavoastră personale in baza legislației in materie  aveți si va puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

dreptul de acces la datele personale care va privesc;

dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;

dreptul de a solicita ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării acestora  

dreptul de a depune o plângere către  subscrisa si/sau la autoritatea competenta privind protecţia datelor;

dreptul de a va retrage consimțământul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale,  

dreptul de a fi șterse informații personale despre dumneavoastră   dacă informațiile respective sunt incorecte, neadecvate, nerelevante sau excesive în contextul prelucrării datelor

Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul de a fi notificat in caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator

Prin semnarea contractului CONFIRM ca sunt deacord cu preluarea  datelor personale atat pentru mine ,pentru familia mea(sot/sotie/partener /COPII si transmiterea lor la partenerii REDEX TOUR SRL in vederea realizarii contractului,precum si primirea ocazional de informarii

Subscrisa  transfera datele dumneavoastra  personale in tarii  din  EU si  afara Zonei Economice Europene

X. Dispozitii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie associate, precum și pentru modificarea unor acte normative.

3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.

4. Călătorul declară că Organizatorul l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Organizatorului.

5. Călătorul declară că anterior încheierii prezentului contract Organizatorul i-a furnizat toate informațiile esențiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, unitățile de cazare și serviciile de masa oferite, alte servicii incluse în pachet, numărul minim de persoane necesar efectuării serviciilor de călătorie, abilități lingvistice necesare călătorului pentru comunicarea orală, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informații generale despre regimul vizelor și pașapoartelor si privind formalitățile legate de sănătate în țara de destinație, informații privind agenția de turism organizatoare/intermediară, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului și informații privind asigurarea facultative sau obligatory care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusive taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces, cu care este în mod expres de acord.

6. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente de pe langa judecatoria Maramures.

7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

           

***Anexat acestui contract: bon de comanda/cerere rezervare nr ….. / …...

 

 

Agenţia de turism,
REDEX TOUR

Reprezentant legal (numele şi prenumele),
Scurt Iulia Andreea
Funcţia: director agentie
Semnătura si stampila:

Turistul,

Numele:
P
renumele:
Semnatura: .....................................